CV

[:nb]

Erfaren grafisk designer med bred kompetanse innen visuell kommunikasjon og merkevarebygging. Gode analytiske og konseptuelle ferdigheter med evne til å gjennomføre hele designprosesser for både trykk og skjermbaserte løsninger.

ARBEIDSERFARING :

2019 –
Eikemo Bushi DA, Ålesund
Daglig leder/Grafisk designer. Oppdrag innen grafisk design, profilering, merkevarebygging og webdesign.

2017 – 2018
ELLE mELLE AS, Ålesund
Designer. Ansvarlig for design for digitale og trykkrelaterte medier, samt logo og identitetsarbeid.

2014 – 2017
Eikemo Bushi DA, Oslo
Daglig leder/Grafisk designer. Oppdrag for ulike aktører med prosjekter innen grafisk design, profilering, merkevarebygging og webdesign.

2012 – 2013
Redink AS, Oslo
Web designer. Ansvarlig for design av nettløsninger for mobil og desktop. Involvert i informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign, grafisk design og overlevering til utvikling.

2005 – 2012
Kollektiviti DA, Oslo
Daglig leder/Grafisk designer. Ansvar for design av visuelle profiler, webdesign og design for trykk.

2002 – 2005
Frilans designer, Oslo
Oppdrag innen digitale og trykkrelaterte medier.

2001 – 2002
Frilans designer, London, England
Oppdrag innen annimasjon, film, tv og web.

2000 – 2001
Quidnunc Ltd. London, England
Grafisk designer i et større design team med fokus på idéutforming og design av inter/intra/extra-nett løsninger.

1999 – 2000
GHA Group, London, England
Grafisk designer. Hovedansvarlig for grafisk design av kommunikasjonsmateriell for presentasjoner og utstillinger, video-redigering, web og CD-ROM design.

UTDANNING:

1996 – 1999
BA (hons) Visual Communication, Time Based Media
University of Central England, Birmingham, England

1994 – 1996
Visuell kommunikasjon VK1-VK2

Åssiden Videregående Skole, Drammen

1992 – 1993
VK2 Studie Forberedende Kurs, Allmenfag

Fagerlia Videregående Skole, Ålesund

1991 – 1992
VK1 Tegning, Form og Farge
Fagerlia Videregående Skole, Ålesund

1990 – 1991
Grunnkurs Tegning, Form og Farge + Søm

Sykkylven Videregående Skole, Sykkylven

[:en]

Experienced graphic designer with extensive expertise in visual communication and branding. Good analytical and conceptual skills with ability to undertake the entire design process for print and screen-based solutions.

WORK EXPERIENCE:

2014 –
Eikemo Bushi DA, Oslo
Managing director / Graphic designer. Responsibility for the design of visual profiles, web design and design for print.
 
2012 – 2013
Redink AS, Oslo
Web designer. Responsible for design of network solutions for mobile and desktop. Involved in information architecture, interaction design, graphic design and delivery to development.
 
2005 – 2012
Kollektiviti DA, Oslo
Managing director / Graphic designer. Responsibility for the design of visual profiles, web design and design for print.
 
2002 – 2005
Freelance designer, Oslo
Projects in digital and print-related media.
 
2001 – 2002
Freelance designer, London, England

Projects in animation, film, television and web.
 
2000 – 2001
Quidnunc Ltd. London, England
Graphic designer in a large design team focusing on design concepts of inter / intra / extra-network solutions.
 
1999 – 2000
GHA Group, London, England
Graphic designer. Primarily responsible for the graphic design of communication materials for presentations and exhibitions, video editing, web and CD-ROM design.

EDUCATION:

1996 – 1999
BA (hons) Visual Communication, Time Based Media
University of Central England, Birmingham, England
 
1994 – 1996
Visual communication VK1-VK2

Åssiden Secondary School, Drammen
 
1992 – 1993
VK2 Studie Forberedende Kurs, Allmenfag

Fagerlia Secondary School, Ålesund
 
1991 – 1992
VK1 Design, Form and Colour
Fagerlia Secondary School, Ålesund
 
1990 – 1991
Introduction Design, Form and Colour + Seam

Sykkylven Secondary School, Sykkylven

[:]