Decisions

Designansvaret for Decisions version 1.0 som ble lansert i august 2016. Desissions ble kåret til årets beste «Office Integrasjon» på Microsoft Ignite i 2018.

Decisions er en applikasjon som lar deg planlegge, organisere og drive effektive møter og er intigrert med Microsoft Office 365. Med Decisions får du tilgang til møte-materiale direkte fra kalenderen, på alle enheter. Gjennom Decisions kan du spore beslutninger og følge opp gjøremål i hele organisasjonen.

Business for Peace Fundation #Businessworthy

Design av Businessworthy.org og diplom overrakt Erna Solberg under Business for Peace summit 2016.

Stiftelsen Business for Peace ble etablert i 2007 med ambisjon gjennom prisen Oslo Business Peace Award å løfte frem de mest forretningsverdige bedriftsledere verden over, som eksempler på og rollemodeller for evne til etisk og ansvarlig å skape økonomiske verdier som også skaper verdier for samfunnet.

businessworthy-03poster-03