Business for Peace Fundation #Businessworthy

Design av Businessworthy.org og diplom overrakt Erna Solberg under Business for Peace summit 2016.

Stiftelsen Business for Peace ble etablert i 2007 med ambisjon gjennom prisen Oslo Business Peace Award å løfte frem de mest forretningsverdige bedriftsledere verden over, som eksempler på og rollemodeller for evne til etisk og ansvarlig å skape økonomiske verdier som også skaper verdier for samfunnet.

businessworthy-03poster-03